Bibliografi

 
 

Ole Thomsen, født 1946, cand. mag. i klassisk filologi. Docent. Ansat ved Aarhus Universitet fra 1971 til udgangen af 2008. I længere perioder institutleder (institutbestyrer) eller fakultetsrepræsentant for Institut for Oldtids- og Middelalderforskning (som det hed, indtil fusionerne satte ind). Underviste også i nygræsk. Arbejder tæt sammen med de klassisk-filologiske institutter ved universiteterne i Athen og Patra.

Fra 1991 til 2005 hovedredaktør for det internationale tidsskrift Classica et Mediaevalia. Revue danoise de philologie et d’histoire.

Forskning på såvel det græske som det romerske felt; især komedie, poetik, seksualitet, pædagogik, psykologi, stoisk etik og antikreception; jævnfør dette udvalg af publikationer:

I 1987 dr. phil. på afhandlingen Komediens Kraft. En bog om en genre (udkom 1986).

Samme år Plautus’ komedie Pseudolus. Tosproget udgave med noter og kommentar ved Ole Thomsen (Aarhus Universitetsforlag).

I 1992 monografien Ritual and Desire: Catullus 61 and 62 and Other Ancient Documents on Wedding and Marriage (Aarhus Universitetsforlag).

I 1999 ”Romerriget (litteratur)” i Den Store Danske Encyklopædi.

I 2000 ”Freuds bog om vittigheden læst og anvendt som grundlag for en komediepoetik” i Passage. Tidsskrift for litteratur og kritik 34 (2000) 21-42.

I 2001 ”Socrates and Love” i Classica et Mediaevalia 52 (2001) 117-178.

Samme år ”Himmelstormer og kildegransker. Om Nietzsche og hans fag” i Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie 31 (2001) 51-68.

Samme år ”Det misundelige jeg” i Jeget og Ordene. Festskrift til Rolf Reitan, redigeret af Carsten Madsen, Henrik Skov Nielsen og Peer E. Sørensen, Århus 2001, 306-323.

I 2002 ny udgave af oversættelsen af Aristofanes’ komedie Skyerne (første udgave 1982).

Samme år ”Opdragelse og uddannelse i Grækenland og Rom” i Dannelse, Uddannelse, Universiteter. Festskrift til Henning Lehmann d. 31. januar 2002, redigeret af Carsten Bach-Nielsen, 131-151.

Samme år ”An Introduction to the Study of Catullus’ Wedding Poems: The Ritual Drama of Catullus 62” i Classica et Mediaevalia 53 (2002) 255-287.

Samme år ”Stykker af en bevidsthedshistorie. Diskutabel bog om grækerne”, anmeldelse af Keld Zeruneith Træhesten i Litteraturmagasinet Standart 16. årg., nr. 3, sept. 2002, 52-53.

I 2003 ”Logoslandet” i Om fortidens fremtid. Forsvarstaler for det klassiske, redigeret af Brian Andreasen, Århus 2003, 116-135.

I 2005 ”Græsk homoseksualitet. Tendenser i udforskningen af antikkens græske erotik” i den af Peter Fibiger Bang redigerede antologi Fremmed og Moderne. Glimt af antikken i Europa, 115-159.

Samme år bidrag til Samtiden anbefalet. En antologi til undervisning i oldtidskundskab (Klassikerforeningens Kildehæfter 2005), 9-17 og 42-78. I indledningen til Samtiden anbefalet, 9-17, drøftes kritikken mod de klassiske fag for eurocentrisme og den verdensomspændende debat herom.

I 2006 afsnittet ”Kend dig selv” i det af Hans Siggaard Jensen, Ole Knudsen og Frederik Stjernfelt redigerede trebindsværk Tankens Magt. Vestens idéhistorie, I, 158-174.

I 2007 afsnittet ”Lys af klassik og komik – Holbergs eksempel” i det af Ole Høiris og Thomas Ledet redigerede værk Oplysningens Verden. Idé, historie, videnskab og kunst, 527-545.

I 2008 afsnittet ”Humor forløser – en romantisk idé” i det af Ole Høiris og Thomas Ledet redigerede værk Romantikkens Verden. Natur, menneske, samfund, kunst og kultur, 417-428.

I 2008 Veje til Rom. Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal (615 sider) og Pluk dagen. Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal (455 sider). De to bøger indeholder nøjagtig de samme oversatte tekststykker. Noterne er en smule kortere i Pluk dagen. Men hovedforskellen består i, at Veje til Rom rummer meget mere litteraturhistorie.

Via Aarhus Universitetsforlags hjemmeside kan man få adgang til Jens Pedersens og min oplæsning af en række af de oversatte romerske tekster fra Veje til Rom/Pluk dagen.

I 2010 ”Drama and Society according to Aristophanes’ (Clouds and) Frogs” i Parachorêgêma. Studies on Ancient Theatre in Honour of Professor Gregory M. Sifakis, redigeret af Stavros Tsitsiridis, Crete University Press 2010, 269-315.

I 2011 afhandling i Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie, nummer 61, s. 33-57: ”Grækernes homoseksualitet. Vi er ved at gå til i foucaultisme”. Kan læses her på hjemmesiden.

Om Gud vil og vi lever, får jeg en dag virkeliggjort min plan om en bog om Den Græske Kærlighed (med nye oversættelser af teksterne, også dem af Platon).

Har i snart mange år arbejdet på en monografi om de antikke poetikker. Planlagt titel: ”Øjets Lyst. Antikkens tanker om kunst”. Bogen tænkes udgivet i både en dansk og en engelsk udgave.

Tæt på afslutning er følgende tre, som jeg drømmer om at få udgivet i én smuk kassette: (1) ”Komediens Kilder”, (2) ”Mennesket ifølge Holberg” og (3) ”Ordret og Fri. Om oversættelse og kultur”.

I december 2011 udkom Det Lune Land. Om liv på Mols, som forlaget – Wunderbuch hedder det – har gjort til et rigt illustreret pragtværk på 1, 8 kilo. Bogen har en hjemmeside www.detluneland.dk, hvor man også finder anmeldelser af den.