Ole Thomsen

Skolevangs Allé 53, 8240 Risskov * 8617 7696 og 2938 0060 * ole-thomsen@oncable.dk

 
 

Om mig kan man sige

at jeg er molbo, og at jeg i 1950’erne nåede at leve i en landsby, mens hver gård endnu havde dyr i stalden og afgrøder i laden,

at jeg betragter landsbyens livsform som stor og føler dens delvise undergang som smertelig,

at jeg er en, der vil vise, at det tabte ikke er gået tabt,

at det var derfor, jeg valgte at dyrke et fag som klassisk filologi, der går ud på at leve sig ind i noget gammelt og stort: antikkens græske og romerske kultur,

at jeg kom ind på at skrive doktordisputats om komedie, komik og humor af samme grund,

at jeg er i mit es, når jeg underviser og holder foredrag, fortolker og oversætter,

at jeg ville ønske, at vi danskere elskede vores modersmål lige så brændende, som andre folk elsker og ærer deres,

at jeg er betaget af jugendstilen, både den blomstrende, den geometriske og den nationalromantiske.

 

 

     
Bibliografi

Foredrag, jeg kan tilbyde

Anmeldelser af Veje til Rom
Anne Knudsen
Hans Gregersen

Livsfilosofi og menneskeret (Seneca)

Hengivelse modsat beherskelse

Grusomt usentimental (Sir Kenneth Dover)

Liebenberg, en dansk platoniker

Nietzsche og Antikken

De to oplysningstider

Mads Jonshøj in memoriam

Giuseppe (Bepi) Torresin in memoriam

Onore alla memoria di Bepi Torresin
(Oversat af Peppe Persiani)
Det lune land. Om liv på Mols

Molboer (optakt samt portræt af Tante Sine)

Molboer (de første sider af kapitlet om Mette Olsen)

Molboer (Tved i poesien)

Mennesker at mindes

Nutidens grækere,
et storsindet folk

Biografi


Den gyldne Afrodite

Socrates and love
Classica et Mediaevalia 52 (2001) 117-178

Grækernes homoseksualitet.
Vi er ved at gå til i foucaultisme

Platon om kærlighed I: Den eneste ene

Platon om kærlighed II: Drømme, drifter, diktatur

Platon om kærlighed III: Kunst og brunst

Kærlighed og magi (Theokrit)

Catullus: the ritual drama of
poem 62 ’Vesper adest’

Catul: Otto Gelsteds helt ufærdige oversættelse

(Ob)skøn (Martial)

H.C. Andersen queer?

Holberg (Folkeuniversitetet
nov. 2016)

Antik komedie, især Aristofanes

Komediens poetik

Aristophanes on drama and society (Festskrift til Sifakis)

Freud og Komedien

Tragedie (Orestien af Aischylos)

Antigone

Grækerne ler ad deres guder
1. del, 2. del